انتخاب زبان :
به ما بپیوندید

آخرین اخبار و رویداد ها را پیگیری کنید

چرخ گلدوزی کامپیوتری ۱۰ سوزنه
چرخ گلدوزی کامپیوتری ۱۰ سوزنه

چرخ گلدوزی کامپیوتری ۱۰ سوزنه

PR1000e

اطلاعات بیشتر
چرخ گلدوزی کامپیوتری ۶ سوزنه
چرخ گلدوزی کامپیوتری ۶ سوزنه

چرخ گلدوزی کامپیوتری ۶ سوزنه

PR655 C

اطلاعات بیشتر
ماشین کامپیوتری گلدوزی و رهادوزی
ماشین کامپیوتری گلدوزی و رهادوزی

ماشین کامپیوتری گلدوزی و رهادوزی

VR

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی صنعتی الیک کامپیوتری
چرخ خیاطی صنعتی الیک کامپیوتری

چرخ خیاطی صنعتی الیک کامپیوتری

KE-430FX

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی و گلدوزی Innovis V5
چرخ خیاطی و گلدوزی Innovis V5

چرخ خیاطی و گلدوزی Innovis V5

Innovis V5

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی وگلدوزی  NV2600
چرخ خیاطی وگلدوزی NV2600

چرخ خیاطی وگلدوزی NV2600

Innovis NV2600

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی و گلدوزی Innovis 955
چرخ خیاطی و گلدوزی Innovis 955

چرخ خیاطی و گلدوزی Innovis 955

Innovis 955

اطلاعات بیشتر
چرخ گلدوزی Innovis V3
چرخ گلدوزی Innovis V3

چرخ گلدوزی Innovis V3

Innovis V3

اطلاعات بیشتر
چرخ گلدوزی Innovis NV800E
چرخ گلدوزی Innovis NV800E

چرخ گلدوزی Innovis NV800E

Innovis NV800E

اطلاعات بیشتر
دستگاه هفت و هشت
دستگاه هفت و هشت

دستگاه هفت و هشت

Z-8560A

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی لحاف دوزی کامپیوتری
چرخ خیاطی لحاف دوزی کامپیوتری

چرخ خیاطی لحاف دوزی کامپیوتری

Innovis NV1800Q

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی الکترونیکی Innovis 15p
چرخ خیاطی الکترونیکی Innovis 15p

چرخ خیاطی الکترونیکی Innovis 15p

Innovis 15p

اطلاعات بیشتر
ماشین گلدوزی با نوار دوزی
ماشین گلدوزی با نوار دوزی

ماشین گلدوزی با نوار دوزی

RPED-FN-902-560x680-LT.LS

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی الکترونیکی Innovis 55p
چرخ خیاطی الکترونیکی Innovis 55p

چرخ خیاطی الکترونیکی Innovis 55p

Innovis 55p

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی الکترونیکی FS155
چرخ خیاطی الکترونیکی FS155

چرخ خیاطی الکترونیکی FS155

FS155

اطلاعات بیشتر
ماشین گلدوزی رول به رول
ماشین گلدوزی رول به رول

ماشین گلدوزی رول به رول

RPED R-412-135(270)

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی XT 37
چرخ خیاطی مکانیکی XT 37

چرخ خیاطی مکانیکی XT 37

XT 37

اطلاعات بیشتر
ماشین گلدوزی با شنل
ماشین گلدوزی با شنل

ماشین گلدوزی با شنل

RPED-MC6-904-550x750-LT.LS

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی XT 27
چرخ خیاطی مکانیکی XT 27

چرخ خیاطی مکانیکی XT 27

XT 27

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی GS 3700
چرخ خیاطی مکانیکی GS 3700

چرخ خیاطی مکانیکی GS 3700

GS 3700

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی GS 2700
چرخ خیاطی مکانیکی GS 2700

چرخ خیاطی مکانیکی GS 2700

GS 2700

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی JS 1410
چرخ خیاطی مکانیکی JS 1410

چرخ خیاطی مکانیکی JS 1410

JS 1410

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی AS 1430S
چرخ خیاطی مکانیکی AS 1430S

چرخ خیاطی مکانیکی AS 1430S

AS 1430S

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی L14
چرخ خیاطی مکانیکی L14

چرخ خیاطی مکانیکی L14

L14

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی JS1700
چرخ خیاطی مکانیکی JS1700

چرخ خیاطی مکانیکی JS1700

JS1700

اطلاعات بیشتر
چرخ سردوز 4234D
چرخ سردوز 4234D

چرخ سردوز 4234D

4234D

اطلاعات بیشتر
چرخ سردوز 1334D
چرخ سردوز 1334D

چرخ سردوز 1334D

XT 37

اطلاعات بیشتر
نرم افزار طراحی پیشرفته
نرم افزار طراحی پیشرفته

نرم افزار طراحی پیشرفته

PE DESIGNE 10

اطلاعات بیشتر
دستگاه کامپیوتری اسکن و برش
دستگاه کامپیوتری اسکن و برش

دستگاه کامپیوتری اسکن و برش

ScanNcut

اطلاعات بیشتر
دفتر مرکزی
تهران , خیابان جمهوری , بین چهارراه دانشگاه و ابوریحان , شماره ۱۴۱ ساختمان سجاد طبقه اول
تلفن: ۰۲۱ ۶۶ ۴۰ ۰۸ ۹۷
فاکس : ۰۲۱ ۶۶ ۴۶ ۶۱ ۴۲
پست الکترونیکی : info@tdm.ir
All rights reserved by Tehran Dookht Machine - © 2016 - Proshut Web Development