انتخاب زبان :
به ما بپیوندید

آخرین اخبار و رویداد ها را پیگیری کنید

دمپا دوز BHE 3022
دمپا دوز BHE 3022

دمپا دوز BHE 3022

اطلاعات بیشتر
2261 سه سوزنه
2261 سه سوزنه

2261 سه سوزنه

اطلاعات بیشتر
الیک دو پل  4650
الیک دو پل 4650

الیک دو پل 4650

اطلاعات بیشتر
دستگاه راسته دوز مکانیکی مدل اقتصادی
دستگاه راسته دوز مکانیکی مدل اقتصادی

دستگاه راسته دوز مکانیکی مدل اقتصادی

S-1000A

اطلاعات بیشتر
چرخ گلدوزی کامپیوتری ۱۰ سوزنه
چرخ گلدوزی کامپیوتری ۱۰ سوزنه

چرخ گلدوزی کامپیوتری ۱۰ سوزنه

PR1000e

اطلاعات بیشتر
چرخ گلدوزی کامپیوتری ۶ سوزنه
چرخ گلدوزی کامپیوتری ۶ سوزنه

چرخ گلدوزی کامپیوتری ۶ سوزنه

PR655 C

اطلاعات بیشتر
راسته کامپیوتری
راسته کامپیوتری

راسته کامپیوتری

S-7200C

اطلاعات بیشتر
ماشین کامپیوتری گلدوزی و رهادوزی
ماشین کامپیوتری گلدوزی و رهادوزی

ماشین کامپیوتری گلدوزی و رهادوزی

VR

اطلاعات بیشتر
راسته کامپیوتری
راسته کامپیوتری

راسته کامپیوتری

S-7000DD

اطلاعات بیشتر
اطو بخار مخزن دار اتوماتیک پمپی
اطو بخار مخزن دار اتوماتیک پمپی

اطو بخار مخزن دار اتوماتیک پمپی

Luna plus

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی INNOV-IS XV
چرخ خیاطی INNOV-IS XV

چرخ خیاطی INNOV-IS XV

دارای سیستم دوربین منحصر به فرد هوشمند و پیشرفته جهت اسکن پارچه

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی Innovi-is V7
چرخ خیاطی Innovi-is V7

چرخ خیاطی Innovi-is V7

Innovi-is V7

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی صنعتی الیک کامپیوتری
چرخ خیاطی صنعتی الیک کامپیوتری

چرخ خیاطی صنعتی الیک کامپیوتری

KE-430FX

اطلاعات بیشتر
دو سوزن دو ماکو کامپیوتری
دو سوزن دو ماکو کامپیوتری

دو سوزن دو ماکو کامپیوتری

T-8752

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی و گلدوزی Innovis V5
چرخ خیاطی و گلدوزی Innovis V5

چرخ خیاطی و گلدوزی Innovis V5

Innovis V5

اطلاعات بیشتر
سه سوزنه
سه سوزنه

سه سوزنه

DA 9280

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی وگلدوزی  NV2600
چرخ خیاطی وگلدوزی NV2600

چرخ خیاطی وگلدوزی NV2600

Innovis NV2600

اطلاعات بیشتر
مادگی
مادگی

مادگی

RH-9820

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی و گلدوزی Innovis 955
چرخ خیاطی و گلدوزی Innovis 955

چرخ خیاطی و گلدوزی Innovis 955

Innovis 955

اطلاعات بیشتر
مادگی پیراهنی
مادگی پیراهنی

مادگی پیراهنی

HE-800B

اطلاعات بیشتر
چرخ گلدوزی Innovis V3
چرخ گلدوزی Innovis V3

چرخ گلدوزی Innovis V3

Innovis V3

اطلاعات بیشتر
دستگاه هفت و هشت
دستگاه هفت و هشت

دستگاه هفت و هشت

Z-8560A

اطلاعات بیشتر
چرخ گلدوزی Innovis NV800E
چرخ گلدوزی Innovis NV800E

چرخ گلدوزی Innovis NV800E

Innovis NV800E

اطلاعات بیشتر
دستگاه دو سوزنه -کابویی
دستگاه دو سوزنه -کابویی

دستگاه دو سوزنه -کابویی

DA-9270

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی لحاف دوزی کامپیوتری
چرخ خیاطی لحاف دوزی کامپیوتری

چرخ خیاطی لحاف دوزی کامپیوتری

Innovis NV1800Q

اطلاعات بیشتر
ماشین نمادوز اتوماتیک در ابعاد 15*10 CM
ماشین نمادوز اتوماتیک در ابعاد 15*10 CM

ماشین نمادوز اتوماتیک در ابعاد 15*10 CM

BAS 311 H

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی الکترونیکی Innovis 15p
چرخ خیاطی الکترونیکی Innovis 15p

چرخ خیاطی الکترونیکی Innovis 15p

Innovis 15p

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی الکترونیکی NV 35P
چرخ خیاطی الکترونیکی NV 35P

چرخ خیاطی الکترونیکی NV 35P

NV 35P

اطلاعات بیشتر
دستگاه نمادوز
دستگاه نمادوز

دستگاه نمادوز

BAS-342G

اطلاعات بیشتر
نرم افزار طراحی دوخت
نرم افزار طراحی دوخت

نرم افزار طراحی دوخت

PS-300B

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی الکترونیکی Innovis 55p
چرخ خیاطی الکترونیکی Innovis 55p

چرخ خیاطی الکترونیکی Innovis 55p

Innovis 55p

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی الکترونیکی FS155
چرخ خیاطی الکترونیکی FS155

چرخ خیاطی الکترونیکی FS155

FS155

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی XT 37
چرخ خیاطی مکانیکی XT 37

چرخ خیاطی مکانیکی XT 37

XT 37

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی XT 27
چرخ خیاطی مکانیکی XT 27

چرخ خیاطی مکانیکی XT 27

XT 27

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی GS 3700
چرخ خیاطی مکانیکی GS 3700

چرخ خیاطی مکانیکی GS 3700

GS 3700

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی GS 2700
چرخ خیاطی مکانیکی GS 2700

چرخ خیاطی مکانیکی GS 2700

GS 2700

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی JS 1410
چرخ خیاطی مکانیکی JS 1410

چرخ خیاطی مکانیکی JS 1410

JS 1410

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی AS 1430S
چرخ خیاطی مکانیکی AS 1430S

چرخ خیاطی مکانیکی AS 1430S

AS 1430S

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی L14
چرخ خیاطی مکانیکی L14

چرخ خیاطی مکانیکی L14

L14

اطلاعات بیشتر
چرخ خیاطی مکانیکی JS1700
چرخ خیاطی مکانیکی JS1700

چرخ خیاطی مکانیکی JS1700

JS1700

اطلاعات بیشتر
چرخ سردوز 4234D
چرخ سردوز 4234D

چرخ سردوز 4234D

4234D

اطلاعات بیشتر
چرخ سردوز 1334D
چرخ سردوز 1334D

چرخ سردوز 1334D

XT 37

اطلاعات بیشتر
نرم افزار طراحی پیشرفته
نرم افزار طراحی پیشرفته

نرم افزار طراحی پیشرفته

PE DESIGNE 10

اطلاعات بیشتر
دستگاه کامپیوتری اسکن و برش
دستگاه کامپیوتری اسکن و برش

دستگاه کامپیوتری اسکن و برش

ScanNcut

اطلاعات بیشتر
دفتر مرکزی
تهران , خیابان جمهوری , بین چهارراه دانشگاه و ابوریحان , شماره ۱۴۱ ساختمان سجاد طبقه اول
تلفن: ۰۲۱ ۶۶ ۴۰ ۰۸ ۹۷
فاکس : ۰۲۱ ۶۶ ۴۶ ۶۱ ۴۲
پست الکترونیکی : info@tdm.ir
All rights reserved by Tehran Dookht Machine - © 2016 - Proshut Web Development